Math optimization, Numerical mathematic, Scientific computation, image processing...

Bibliografija

 

Radovi u domaćim časopisima:

1.M. Đukanović, D. Radić: Primjena usmjerenih hipergrafova na predstavljanje funkcionalnih zavisnosti u relacionim modelima, 61-69, Mat- Kol XXII (1)(2016)

2.S. Brdar, M. Đukanović, I. Lalović: Kombinatorne igre sa završnicom tipa (pobjeda, poraz) na konačnim or-grafovima, 179-203, Mat – Kol XXI(3) (2015)

3.M. Đukanović: Rješavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta pomoću algoritma promjenjivih okolina i algortma roja čestica, 117-129, Mat – Kol XXI (2) (2015)

 

Učešća na konferencijama:

1. IV matematička konferencija Republike Srpske, Trebinje, 2015.

„Numerička konstrukcija generalisanih anti – Gaus kvadratura“ (usmeno izlaganje);

2. V matematička konferencija Republike Srpske , Pale, 2016.

„Varijacione anti –Gaus kvadrature“.

T.Zec -

  Neke geometrijske interpretacije jedinčne kugle

Knjige:

1. B. Petković, M. Đukanović, M. Grbić, T.: Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2016.