mr Slavko Brdar, Germany
mr Ilija Lalovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Abstract:
Rad prikazuje klasičnu teoriju igara dva lica na konačnim grafovima,
sa konačnim putevima, bez slučajnih poteza i sa završetkom tipa (poraz,
pobjeda). Prikaz se ilustruje na primjerima igara sličnih igri Nim.Keywords: Game Nim, Game F (Fomin's game), P and N position, Game-Graph, Game-Sums, Nim-Sums, Sprague-Grandy function


Note:


ISBN: